Direct naar de inhoud.

Bezoek aan commissaris mevrouw Klijnsma

Bezoek Drents Collectief aan Commissaris mevrouw Klijnsma

In een Manifest (lees ook Manifest Drents Collectief) pleit het Drents Collectief voor meer invloed en zeggenschap over wat er lokaal en in eigen regio gebeurt. Zij roept systeempartners op om bewoners daadwerkelijk een plek te geven aan (zorg)tafels. Daar waar belangrijke beslissingen worden genomen over de leefomgeving van inwoners en zorgdomein waar de burger eigenaar van is. Vanuit gelijkwaardige en volwaardige positie wil het Drents Collectief meedoen aan het ontwikkelen van de plannen.

Eind december 2023 is het IZA-regioplan Drenthe uitgebracht onder de naam Gezonde Marke. Dit regioplan richt zich op het aanpakken van de belangrijkste opgaven zoals leefstijl, mentale gezondheid, kwetsbare inwoners, vitaal ouder worden, arbeidsmarkt en toegankelijkheid/ zorgtransitie. Kortom voor de inwoners van Drenthe een plan dat van groot belang is voor hun toekomst op het gebied van Zorg en Welzijn.

Het Drents Collectief heeft een reactie gegeven op het regioplan met drie hoofdpunten:

  • Bewonersinitiatieven en participatie
  • Drentse platteland
  • Governance.

Het Drents Collectief vindt het erg belangrijk dat bewonersinitiatieven niet alleen bij de uitvoering maar ook bij de voorbereiding van plannen worden betrokken. Samen met het eerder uitgebrachte Manifest heeft een afvaardiging van het Drents Collectief haar reactie op het IZA-regioplan op 7 februari aangeboden aan de CvK mevrouw Jetta Klijnsma. De commissaris toonde grote betrokkenheid en waardeert de inzet van de verschillende initiatieven op basis van Naoberschap. “Dit zit in de genen van de gemiddelde Drent”. Uitkomst van het gesprek was o.a. dat een afvaardiging van het Drents Collectief zal aanschuiven bij de volgende bijeenkomst van de Drentse Gezondheidstafel.

Terug naar actueel