Direct naar de inhoud.

Manifest Drents Collectief

Manifest Drents Collectief

In diverse zorgakkoorden zoals IZA en GALA wordt waarde gehecht aan het betrekken van burgers/patiënten aan de beleidstafels. Zonder actieve bijdrage van bewoners, cliënten, patiënten gaat een échte zorgtransformatie niet lukken. 

Al sinds jaar en dag werken zorgzame gemeenschappen in Drenthe samen aan grote vraagstukken zoals vergrijzing, woningbouw, energietransitie, armoedebestrijding en andere zaken die het welzijn van inwoners ten goede komt. De vele vrijwilligers in dorpen dragen bij aan het welbevinden en helpen dorpsgenoten die een steuntje in de rug nodig hebben. Domein Overstijgende Samenwerking (DOS) is in Drenthe lokaal gestart binnen de eigen zorgzame gemeenschap. 

Op nationaal niveau lijkt de zorg in de huidige vorm niet meer houdbaar en dreigt het zorgsysteem vast te lopen binnen de bestaande structuren zoals opgezet vanuit (overheid)systemen. Om deze dreiging het hoofd te bieden wordt een IZA-Regioplan geformuleerd per regio in Nederland om te komen tot gezonde zorg en welzijn. Om tot een succesvolle veranderaanpak te komen, benadrukt het Drents Collectief de betrokkenheid van inwoners (inwonerinitiatieven). In zorgzame dorpen wordt immers vaak al laagdrempelig naar elkaar omgekeken (Naoberschap). Kracht van de Veenkoloniën bouwt aan een netwerk van bewonersinitiatieven die bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden in de regio. Een beweging van zorgzame gemeenschappen is er dus al volop. Zij zijn bij uitstek coproducent van een gezonde samenleving, aldus het Collectief. Daarom wil het Drents Collectief meer invloed en zeggenschap hebben over wat er lokaal en in eigen regio gebeurt. Zij roepen systeempartners op om bewoners daadwerkelijk plek te geven aan (zorg)tafels. Daar waar belangrijke beslissingen worden genomen over de leefomgeving van inwoners en zorgdomein waar de burger eigenaar van is. Vanuit gelijkwaardige en volwaardige positie wil het Drents Collectief meedoen aan het ontwikkelen van de plannen.

Dit aanbod is verwoord in een Manifest dat mede door Stichting Kracht van de Veenkoloniën is ondertekend (lees hieronder meer of download het PDF).

Terug naar actueel