Direct naar de inhoud.

Bewoners aan zet!

Verkiezingsmanifest 2022

Meer ruimte en meer maatwerk voor bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën!

Gezien de grote inzet rond de landelijke verkiezingen gun je de actieve mensen in de politieke partijen enige rust. Maar de politieke partijen die volgend jaar mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, zijn nu al begonnen met de voorbereidingen. Een van de belangrijkste is het schrijven van een verkiezingsprogramma. De meeste partijen beginnen daar voor de zomer mee. Vanuit de Bewonersraad gaan we daarom al in dit stadium graag in gesprek met deze politieke  schrijvers. We willen praten met hen over de belangrijkste ontwikkelingen en moeilijke kwesties in de Veenkoloniën. Over armoede, over positieve gezondheid, over eenzaamheid, over voldoende voorzieningen en activiteiten voor jong en oud, over huisvesting. We reiken de hand naar die partijen die samen met ons deze problemen willen oplossen. Hoe kunnen bewonersinitiatieven die bezig zijn met deze kwesties meer ruimte krijgen om hun bijdrage goed te kunnen leveren?

Ruimte voor bewonersinitiatieven

In een manifest leggen we onze ideeën neer en gaan erover in gesprek met de afzonderlijke politieke partijen. Hoeveel ruimte willen zij aan bewonersinitiatieven geven?

  • Eerste voorwaarde is voldoende geld uit het landelijke gemeentefonds naar de Veenkoloniën. Samen met de politieke partijen bepleiten wij meer middelen uit en een eerlijkere verdeling van het gemeentefonds naar alle Veenkoloniale gemeenten.
  • Op gemeentelijk niveau pleiten we voor meer ruimte voor bewonersinitiatieven om bepaalde taken in eigen beheer over te nemen of op te zetten.
  • We pleiten voor maatwerk en minder regels voor bewonersinitiatieven.
  • We pleiten voor een integraal Veenkoloniaal fonds waar bewonersinitiatieven hun plannen kunnen indienen.
  • We pleiten voor het opnemen van lokale stimuleringsregeling waarin bewonersinitiatieven gestimuleerd worden om initiatieven te nemen of om bestaande initiatieven te versterken.
  • We roepen gemeenten op in samenwerking met de bewoners hun beleid te maken en indien bewoners dit willen ook samen uit te voeren (invoeren buurt- en dorpsrechten).
  • Hiervoor moet wel de regelgeving minder complex gemaakt worden, zodat ruimte ontstaat en maatwerk mogelijk is.