Direct naar de inhoud.

Ons aanbod

Deskundig op dorpsniveau

Veel kennis en ervaring bij onze initiatiefnemers

Onze ervaren initiatiefnemers uit dorpen dragen eindeloos veel kennis met zich mee als het gaat om het ontwikkelen van een dorpseigen initiatief (dat soms uitgroeit tot een bewonersbedrijf). Daarnaast schakelen we ons informele- en professionele netwerk in om nog net een beetje meer te kunnen bieden. We gaan gesprekken aan met de politiek en vragen gemeenten en organisaties om medeverantwoordelijk te zijn voor het bestaansrecht van de dorpen en hun ideeën. Deskundigheid op diverse thema’s hebben we in huis dankzij aangesloten initiatieven en betrokken partnerorganisaties zoals de BOKD en Groninger Dorpen.

Organisatie van activiteiten

Door het jaar heen organiseren we verschillende activiteiten die bijdragen aan: uitwisseling van ervaringen, het vergroten van bestaansrecht van bewonersinitiatieven en sterke samenwerkingen. Zo zorgen we voor een beweging van bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën. Door met elkaar te werken aan positieve gezondheid ontstaat het gevoel van trots en blijdschap over het bijzonder, mooie leefgebied van de Veenkoloniën. Kracht van de Veenkoloniën organiseert voor bewonersinitiatieven en betrokken partners themabijeenkomsten en een jaarlijkse Inspiratieconferentie. We helpen bewonersdeals tot stand te brengen. En onze ambassadeurs staan voor je klaar om jouw initiatief verder te brengen. Dat kan door een aanvraag in te dienen via kiem- en zaaigeld of vrijblijvend een kopje koffie te drinken met één van ons.