Direct naar de inhoud.

Samenwerking

Ontstaansgeschiedenis: Samenwerking met Kans voor de Veenkoloniën

Kracht van de Veenkoloniën bestaat sinds 2019 en heeft haar bestaansrecht te danken aan het programma Kans voor de Veenkoloniën. Met een looptijd van negen jaar (2015-2024) werd het Rijksprogramma Kans voor de Veenkoloniën in het leven geroepen met als doelstelling de gezondheidsverschillen in de Veenkoloniën terug te dringen. Naast het concept Positieve Gezondheid, spelen diverse oorzaken die de verschillen veroorzaken een rol in de Veenkoloniën, zoals bestaansonzekerheid, overerfbare armoede, minder taal- en onderwijskansen en werkloosheid.

Samen met gemeenten, zorgverzekeraars en andere (zorg)organisaties werd het programma Kans voor de Veenkoloniën samengesteld. In de beginfase bleek dit voornamelijk een bestuurlijk ‘feestje’ te zijn waar geen bewoners aan te pas kwamen. Het bevechten van een sterke positie voor bewoners binnen dit programma heeft bijgedragen aan wat Kracht van de Veenkoloniën vandaag is geworden.

Na aanhouden en stevig geluid vanuit inwoners lukte het een bewonersgroep om met budget via het programma aan de slag te gaan. Zo ontstond de bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën die vanuit eigen ervaring en expertise goed kon aansluiten bij initiatieven en hun behoeften. De noodzaak en bestaansrecht van bewonersraad werd: De stem van inwoners laten horen. Bewoners weten immers zelf goed wat er speelt in de samenleving. De uitdaging van de bewonersraad is om de rol van inwoners stevig neer te zetten met een plek aan regionale (zorg)tafels.

De Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën zoekt de samenwerking met partners in de regio. Zo leggen wij verbindingen en versterken we elkaar op onderdelen met o.a. partnerorganisaties: Vereniging Groninger Dorpen, BOKD en Nederland Zorgt voor Elkaar.