Direct naar de inhoud.

Samenwerking

Samenwerking met Kans voor de Veenkoloniën

Kracht van de Veenkoloniën bestaat sinds 2019 en heeft haar bestaansrecht te danken aan het programma Kans voor de Veenkoloniën. Met een looptijd van acht jaar (2015-2023) werd het Rijksprogramma Kans voor de Veenkoloniën in het leven geroepen met als doelstelling de gezondheidsverschillen in de Veenkoloniën terug te dringen. Naast het concept Positieve Gezondheid, spelen diverse oorzaken die de verschillen veroorzaken een rol in de Veenkoloniën, zoals bestaansonzekerheid, overerfbare armoede, minder taal- en onderwijskansen en werkloosheid.

Gezondheid in de regio verbeteren

Samen met gemeenten, zorgverzekeraars en andere organisaties kijkt dit programma Kans voor de Veenkoloniën hoe de gezondheid in de regio verbeterd kan worden. Het vergroten van betrokkenheid van inwoners en de versterking van onderlinge samenwerkingsverbanden zijn daarin een essentieel onderdeel. In de derde en laatste fase van het programma is het programma gericht op het verkrijgen van meer zeggenschap en eigenaarschap door bewonersinitiatieven. Dit heeft mede geleid tot het oprichten van de Bewonersraad van Kracht van de Veenkoloniën.

Kans voor de Veenkoloniën

Tot op heden werken Kracht van de Veenkoloniën en Kans voor de Veenkoloniën nauw met elkaar samen door diverse overlegstructuren samen te brengen. Inwoners brengen hun mening naar voren binnen relevante projecten van Kans voor de Veenkoloniën.

Programmacoördinatie

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de programmacoördinatie en het penvoerderschap van het programma Kans voor de Veenkoloniën neergelegd bij het Zorg Innovatie Forum (ZIF). Het programma kent drie fasen; in de inmiddels aangebroken derde fase (2019 – 2023) is een Dagelijks Bestuur ingesteld, dat tweemaandelijks bijeenkomt. De voorzitter van de Bewonersraad neemt zitting aan de DB-vergaderingen en zorgt daarmee dat bewoners goed gehoord worden en dat er verbindingen met initiatieven worden gelegd.