Direct naar de inhoud.

De bewonersraad

Wat is Kracht van de Veenkoloniën?

Kracht van de Veenkoloniën is een beweging van bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën die hun krachten willen bundelen om de bewoners in dorpen, buurten en wijken die een steuntje in de rug nodig hebben, te ondersteunen. Zij wil  zeggenschap en eigenaarschap van bewonersinitiatieven vergroten. Een belangrijke rode draad van initiatiefnemers is dat iedereen die wil moet kunnen meedoen in de samenleving.

Groei in bewonersinitiatieven

In Nederland en ook in de Veenkoloniën vindt een stormachtige groei plaats van bewonersinitiatieven op diverse maatschappelijke terreinen. Zij nemen steeds meer publieke taken op zich, zowel op het sociale vlak en de zorg (armoedebestrijding en werken aan positieve gezondheid) als in het verbeteren van de woon- en leefomgeving, de bouw van woningen voor ouderen en jongeren en de energietransitie.

Eigen kracht van bewoners initiatieven versterken

De Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën is ontstaan vanuit een werkgroep die in 2017 in het leven is geroepen door Joke Bakker, voorzitter van de huidige Bewonersraad. Zij wilde ervoor zorgen dat bewoners en hun organisaties een sterkere positie zouden verkrijgen in het programma Kans voor de Veenkoloniën, dat zich ten doel stelt gezondheidsachterstanden in de Veenkoloniën aan te pakken. Inmiddels heeft Kracht van de Veenkoloniën een eigen Stichting met Stichtingsbestuur. De stichting, die 7 juni 2023 de oprichtingsacte ondertekende, heeft als doel op termijn een vereniging te worden waarbij bewonersinitiatieven zich aansluiten als leden. Het bestuur gelooft in de kracht van bewonersinitiatieven. Vanuit de eigen kracht van bewoners werken bewonersinitiatieven aan het verminderen van de sociale ongelijkheid en de daarmee verbonden gezondheidsachterstanden. Door de krachten te bundelen en een beweging op gang te brengen staan bewoners sterk. 

Bewonersraad als essentiële schakel

De Bewonersraad bestaat uit vertegenwoordigers van en ondersteuners van die initiatieven. De Bewonersraad ondersteunt de initiatieven in hun contacten met de politiek en in het verkrijgen van een eigenstandige positie in de beleidsontwikkeling naast reeds gevestigde maatschappelijke organisaties.