Direct naar de inhoud.

Leden van de bewonersraad

Even voorstellen

Toine Fennis

“Bewonersinitiatieven zijn vaak net zo deskundig als de deskundige”

Toine woont in Hoogezand en is vanaf de start betrokken bij het programma Kracht van de Veenkoloniën. Als ambassadeur van Kracht: wil Toine bewonersbetrokkenheid vergroten, invloed hebben op beleid en werken op basis van vertrouwen. Verder is Toine is Raadcommissielid D66, initiatiefnemer MakersClub en RepairCafé Hoogezand. Toine is penningmeester van bestuur Stichting Kracht van de Veenkoloniën.

Joke Bakker

“We zorgen er voor dat we op die manier de mensen bereiken, die het nodig hebben”

Sinds 2015 is Joke betrokken bij het Programma Kans voor de Veenkolonien, eerst als lid van de Stuurgroep, nu als lid van het Dagelijks Bestuur met de opdracht: opkomen voor de belangen en positie van de inwoners. Joke wil koersen op het ondersteunen en laten zien van goede voorbeelden van bewonersinitiatieven die werken vanuit Eigen Kracht in hun buurten, dorpen en wijken en die zo voor de inwoners van bijzondere betekenis zijn. Joke is lid van de bewonersraad.

Wiebe Hilgen

“We werken toe naar een organisatieverband dat niet aan elkaar hangt van systemen”

Als geboren en getogen Veenkoloniaal zet hij zich in het eigen dorp in voor de belangen van inwoners. Wiebe wil als ambassadeur van Kracht de discussie voeren over de positie van Kracht van de Veenkoloniën t.o.v. andere georganiseerde partijen. Wiebe is thuis in het Welzijnswerk en het leggen van verbindingen, stelt gesprekken op scherp, hij is bestuurslid EOP in Oranjedorp.  

Piet Wolters

“Een beweging op gang krijgen, waar alle bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën zich bij aansluiten”

Piet is geboren en getogen in Klazienaveen en bracht daarna zijn werkzame leven door in Gasselternijveen. Piet wil als ambassadeur van Kracht opkomen voor de noden en wensen van de Veenkoloniën; hij wil de kracht van bewonersinitiatieven zichtbaar maken. Als voorzitter van dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen, ziet hij dat bewonersinitiatieven een belangrijke rol spelen bij allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Piet is secretaris van het bestuur van Stichting Kracht van de Veenkoloniën.

John Uffels

“Je moet doorgaan, want als je stilstaat, ga je achteruit”

John Uffels is actief in het Veenkoloniale dorpsleven, buurtbemiddelaar Emmen. John wil als als sociaal verbinder bewonersinitiatieven helpen met het versterken van hun bestaansrechten. John is ook actief binnen Emmen Gezond, voorzitter van Sterk Lokaal Drenthe.

Roelof Dilling

“Het is belangrijk dat we gezamenlijk een vuist maken”

Roelof Dilling vindt dat initiatieven veel voor elkaar kunnen betekenen, juist door gezamenlijk een vuist te maken. Roelof beoogt een organisatie te zijn waar men niet omheen kan. De beweging van onderop, en de vraag van initiatieven staat centraal.
Naast Kracht van de Veenkoloniën zet hij zich al enige tijd in voor Grolloo Zorgt, dat inmiddels een inspiratiebron vormt voor andere initiatieven. Roelof is voorzitter van het bestuur Stichting Kracht van de Veenkoloniën.

Janny Bolhuis

“Bekommer je om je medemens, waar ik steeds voor strijd is dat we niet over, maar met bewoners praten”

Janny woont in Harkstede, “Dat was een arm dorp, maar is door de overloop van mensen uit het rijkere Groningen steeds welvarender geworden”. Janny wil als ambassadeur van Kracht erop uit trekken en met mensen in gesprek gaan om de beweging van bewonersinitiatieven groter te maken. Janny is oprichter Voedselpark Slochteren, is o.a. raadslid en statenlid geweest voor het CDA.