Direct naar de inhoud.

Uitnodiging bijeenkomst Nedersaksenlijn

Kracht van de Veenkoloniën nodigt actieve inwoners van de Veenkoloniën graag namens TwynstraGudde uit om mee te denken over de Nedersaksenlijn. Wat is de meerwaarde van deze maatschappelijke verbinding? Lees hieronder verder, of meld je alvast aan via bewonersraad@krachtvandeveenkoloniën.nl

Uitnodiging werksessie: De meerwaarde van de Nedersaksenlijn vanuit uw perspectief
Waar liggen de uitdagingen en kansen in deze regio?

Eind 2023 zijn wij vanuit TwynstraGudde, samen met een aantal andere partijen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Drenthe, Groningen en Overijssel gestart met het MIRT-Onderzoek Nedersaksenlijn. De Nedersaksenlijn is een spoorverbinding die in de toekomst Emmen met Veendam zou kunnen verbinden en daarmee de potentie van een hele regio zou kunnen ontketenen. Hoe deze lijn precies gaat lopen is nog niet bekend. In deze fase van het onderzoek bekijken we vooral wat de maatschappelijke meerwaarde van een dergelijke verbinding zou zijn (in de breedste zin van het woord). We verzamelen argumenten om tot een goed onderbouwd beeld te komen van deze maatschappelijke meerwaarde, om daarmee uiteindelijk een positief besluit over het verder uitwerken van deze verbinding af te dwingen.

Om deze argumenten te verzamelen en een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de maatschappelijke meerwaarde, vinden wij het belangrijk om zo veel mogelijk verschillende perspectieven uit de omgeving op te halen en mee te nemen in ons onderzoek. Wij zijn benieuwd naar hoe inwoners tegen de regio aankijken. Wat zijn de belangrijkste opgaven en uitdagingen? Maar vooral ook, waar ligt de kracht en potentie?

Wij nodigen u daarom van harte uit om met ons mee te denken tijdens deze werksessie, georganiseerd in samenwerking met bewonersraad Kracht voor de Veenkoloniën.

Wanneer? 24 April van 17:30 tot ca 19.15 uur. We ontvangen jullie graag met een kopje soep en een broodje!

Waar? MFA Noorderbreedte in Nieuw Buinen. (Noorderdiep 141c, 9521 BC Nieuw Buinen).

Aanmelden
I.v.m. de catering is het fijn als u zich wilt aanmelden wanneer u mee wilt doen aan deze sessie. Dit kan door een mailtje te sturen naar bewonersraad@krachtvandeveenkolonien.nl.

Wij kijken er naar uit om met u in gesprek te gaan! Hopelijk tot 24 april.
Met vriendelijke groet,
Namens het gehele onderzoeksconsortium
Eva Dijkema – TwynstraGudde

Terug naar actueel