Direct naar de inhoud.

Kracht van de Veenkoloniën

Wie, wat, waar, waarom en hoe?

Wie zijn we

Kracht van de Veenkoloniën is een sterke en zelfstandige bewonersraad, die als bundeling van veel bewonersinitiatieven er voor en door bewonersinitiatieven is en die draagkracht heeft binnen de Veenkoloniale gemeenten.


Wat doen we

Kracht voor de Veenkoloniën zet zich actief in voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Dit doen we door met onze kennis en ervaring andere initiatieven te inspireren, adviseren en te ondersteunen.
Daarnaast zijn we een organisatie die de verbinding kan maken tussen de leef- en systeemwereld en worden we gezien als een onontkoombare gesprekspartner voor gemeenten en provincies. We
kunnen als rechtspersoon optreden naar overheden om subsidies te verwerven en professionals
kunnen ons ondersteunen met advies over de in te zetten interventie, plan en beleid in de regio.


Waar

Kracht van de Veenkoloniën is actief in de zes Groningse en vijf Drentse veenkoloniale gemeenten.
Dit zijn voor Groningse Veenkoloniën de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Veendam, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde en voor de Drentse Veenkoloniën Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden en Hoogeveen.


Waarom

Het hoofddoel van Kracht van de Veenkoloniën is het structureel genereren van meerwaarde voor de inwoners van de Veenkoloniën op het gebied van ontwikkeling, gezondheid & welzijn.


Hoe

Binnen Kracht van de Veenkoloniën zijn de inwoners aan zet en kan de organisatie externe
professionals inhuren als dit nodig is. De organisatie stelt een activiteitenprogramma samen dat
aansluit op de wensen en behoeften van de bewoners. Door samenwerkingen aan te gaan en door
projecten op te zetten met partijen uit zowel de leef- als systeemwereld wil Kracht van de
Veenkoloniën de regionale bewonersbetrokkenheid en hun zeggenschap stimuleren.
Met onze campagne “de boer op” willen we ons vindbaar maken voor de bewoners die aan de slag
willen met betrokkenheid en zeggenschap en worden bestaande initiatieven benaderd om in gesprek te gaan wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Binnen de organisatie staan de kernwaarden zelfregie en eigenaarschap en bottom-up werken
centraal. Het team wordt geleid door een bestuur bestaande uit sleutelfiguren uit bestaande
betrokken initiatieven. Daarnaast heeft de bewonersraad een goede interne organisatie waarin een duidelijke taakverdeling is en transparantie en onderlinge gelijkwaardigheid centraal staat.