Direct naar de inhoud.

Kiem- en Zaaigeld

Tot 10 maart 2024 konden bewonersinitiatieven gebruik maken van Kiem- en zaaigeld, na het goedkeuren van een aanvraag. Daarna is het helaas niet meer mogelijk om gebruik te maken van dit laagdrempelige fonds. Als het lukt om dit terug te laten keren, kunt u dat hier lezen!

Wat is Kiem- en Zaaigeld

Geld direct beschikbaar voor inwonersinitiatieven

Kiem- en Zaaigeld is in het leven geroepen om de gelden die door het Rijk beschikbaar werden gesteld voor het programma Kans voor de Veenkoloniën, ook daadwerkelijk in te zetten voor de verbetering van de gezondheid van bewoners. Met het beschikbaar stellen van geld voor bewonersinitiatieven, hebben bewoners zeggenschap over wat er met die middelen tot stand komt in de Veenkoloniën. En inwoners kunnen met Kiem- en Zaaigeld directer invloed uitoefenen op het verbeteren van hun eigen gezonde regio.

Kiem- en Zaaigeld: Een laagdrempelig fonds

Kiem- en Zaaigeld is bedoeld voor bewonersinitiatieven die een bijdrage willen leveren aan positieve gezondheid. Er zijn weinig voorwaarden bij het indienen van een aanvraag, waardoor het een laagdrempelig fonds is voor bewoners die zoeken naar geschikte middelen om hun initiatief verder te brengen. Een jury kijkt en denkt mee en helpt waar nodig jouw plannen iets aan te scherpen.

Wie komen in aanmerking voor Kiem- en Zaaigeld

Uiteenlopende initiatieven kwamen al in aanmerking voor Kiem- en Zaaigeld. De bijdragen worden meestal besteed aan hulpmiddelen voor het starten of door ontwikkelen van een initiatief. Ook wordt tegemoetgekomen aan de kosten van een geplande bewonersactiviteit dat in het eigen dorp draagvlak heeft onder bewoners en betrokken partijen. Tot slot kan het Kiem- en Zaaigeld benut worden als aanjaaggeld om plannen uit te werken. Voorbeelden zijn opgenomen in de volgende pagina.

Let op: Dien hier je aanvraag in tot 10 maart a.s. !!!

Wat zijn de voorwaarden? +

De procedure +