Direct naar de inhoud.

Themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten

Kracht van de Veenkoloniën organiseert regelmatig themabijeenkomsten om het netwerk van bewonersinitiatieven te inspireren en ervaringen met elkaar te delen. Onze themabijeenkomsten gaan over de volgende onderwerpen:

Zorgen voor Elkaar

Veilig opgroeien, prettig wonen en gezond oud worden in je eigen buurt of dorp. Dat is waar het om gaat in de themabijeenkomsten Zorgen doen we samen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan doen of het steuntje in de rug kan krijgen die hij of zij nodig heeft.

Jeugd en jongeren

In de geplande bijeenkomsten over jeugd en jongeren willen we jongeren uit de Veenkoloniën aan de gesprekstafel uitnodigen. Welke thema’s in de Veenkoloniën spreken jongeren aan en bij welke activiteiten haken jongeren aan. Daarnaast willen we tijdens deze bijeenkomsten aandacht besteden aan bewonersinitiatieven die werken met jeugd(zorg). Welke extra kennis en kunde kunnen deze initiatieven gebruiken om goed aan te sluiten bij de jeugd.

De energietransitie

Veel bewonersinitiatieven hebben financiering nodig. Voor de start of doorstart van hun initiatief. Of voor een groter project zoals het opzetten van een buurthuis of dorpshuis, een zorgvoorziening, een recreatieve voorziening als een zwembad of een woningbouwproject voor ouderen en starters in de eigen gemeenschap.

Nieuwe woonvormen

In veel dorpen leeft de behoefte voor woningen voor jong en oud. Voor startende jongeren is er veelal geen betaalbare woning beschikbaar. Ouderen willen graag in hun eigen omgeving blijven wonen. Passende woonruimte voor alle groepen uit het dorp bestaat in veel gevallen nog niet.

Manieren van Financieren

Veel bewonersinitiatieven hebben financiering nodig. Voor de start of doorstart van hun initiatief. Of voor een groter project zoals het opzetten van een buurthuis of dorpshuis, een zorgvoorziening, een recreatieve voorziening als een zwembad of een woningbouwproject voor ouderen en starters in de eigen gemeenschap.