Direct naar de inhoud.

Wandeldorp Dalen

Wandeldorp Dalen

Aandacht voor wandelen

Inwoners uit Dalen hebben in 2017 in de dorpsvisie aangegeven dat zij meer aandacht willen hebben voor wandelen. Zodoende dat er een wandelgroep werd geformeerd om wandelroutes in de omgeving van Dalen uit te zetten. Op 8 maart 2018 vond een aftrap plaats van het wandelinitiatief waarbij een klankbordgroep in het leven werd geroepen. Gemeente Coevorden, het Recreatieschap Drenthe en de stichting ToReCo committeerden zich ook aan deze klankbordgroep. De voorzitter van de wandelwerkgroep, Wim Vogelzang vertelt dat de saamhorigheid onder inwoners in Dalen groot is. Inwoners voelden bij dit project echt: ‘we doen dit voor Dalen’. Zo zijn er 4 wandelroutes uitgezet (ieder ongeveer 10 km) die, als je ze allemaal zou lopen, marathon vormen. Het mooie van de routes is dat iedere route uniek is en een eigen thema heeft. Thema’s gaan over Cultuur en historie, Landbouw en boerderijen, Bewegen en gezondheid en tot slot Natuur.

Vier routes met routepalen

Omdat de werkgroep van uitdagingen houdt, bleef het niet bij het wandelen alleen. Iedere route is een beleving op zich geworden. Doordat de routes zijn gemarkeerd met routepalen, kunnen wandelaars tijdens de wandeling leren over de cultuur en de historie van het gebied, over vogelsoorten of tussentijds extra bewegen aan de hand van beweeginstructies die zij onderweg tegenkomen. Zo verleende o.a. ook vogelbescherming Nederland medewerking aan het Natuurpad. De routepalen kenmerken zich door de QR-codes, waar je per paal op ontdekkingstocht kunt, bijvoorbeeld door verhalen te beluisteren in het Drents of Nederlands.

Naast bewegen, gaat het bij de wandelroutes ook om een stukje educatie, cultuurbeleving, sociale interactie en plezier in het wandelen. Al sprekende met Wim over de wandelroutes, ontstaat per direct het gevoel om zelf te starten met de wandelroutes in Dalen. In 2020 is een website ontwikkeld, waar je alle verhalen en informatie vooraf of na afloop nog eens rustig tot je kunt nemen. Ga voor meer informatie naar de website: www.wandelroutesdalen.nl.

Cultuurpad gemeente Coevorden

Wim is inmiddels ook benaderd om zitting te nemen in de werkgroep die gaat over de tot standkoming van het cultuurpad van de gemeente Coevorden. Ook zijn er inmiddels twee beweegparken in Dalen, waar veel mensen waaronder de school uit het dorp gebruik van maakt. De wandelwerkgroep heeft nog meer ideeën voor de toekomst. Momenteel is de werkgroep bezig om samen met het dorp Wachtum informatieborden te plaatsen om de route Landbouw en boerderijen aan te kleden. Ook wil zij met de speeltuincommissie uit het dorp onderzoeken of het mogelijk is om een kinderroute uit te zetten.

Terug naar actueel