Direct naar de inhoud.

Uitnodiging bijeenkomst Bewonersraad

Uitnodiging bijeenkomst Bewonersraad

Op donderdag 14 maart organiseert Kracht van de Veenkoloniën een bijeenkomst van de bewonersraad. Zie uitnodiging in de bijlage.

Onze ambitie

Het aantal bewonersinitiatieven- en het netwerk van initiatieven groeit in de veenkoloniën. Met elkaar dragen we bij aan een vitalere leefomgeving van onze dorpen- en wijken. Met ondersteuning en het delen van kennis versterken we bestaande initiatieven en bouwen we een brug tussen leef- en systeemwereld.

Toch hebben we nog een wereld te winnen om een gelijkwaardige positie te behalen binnen het zorgdomein. Onze beweging Kracht van de Veenkoloniën wil een netwerk zijn dat ondersteuning geeft aan bewonersinitiatieven. En wij willen samen met inwoners bijdragen aan meer zeggenschap voor bewonersinitiatieven.

“Door gezamenlijk een vuist te maken, staan we sterk”.

Over deze bijeenkomst

Deze bijeenkomst gaat over hoe wij concreet vormgeven aan een sterke beweging van bewonersinitiatieven.

Op het programma staat:

• Werkplan Kracht van de Veenkoloniën t/m september 2025.
• Belang van het door ontwikkelen van de rol van de dorpsondersteuner.
• Welke voorwaarden we scheppen voor een lerend netwerk.

Praktische informatie

Wanneer: donderdag 14 maart a.s. van 18.00 uur  – ca. 19.30 uur.
Inloop: vanaf 17.30 uur met soep en broodje kroket.
Waar: MFC de Spil, Cerresstraat 4, Gasselternijveen

Aanmelden

Ben je van de partij? Graag zien we je op 14 maart. In verband met de catering stellen wij het op prijs dat jij je aanmeldt bij Piet Wolters via de mail: bewonersraad@krachtvandeveenkolonien.nl. Aanmelden kan vóór 7 maart a.s.

Terug naar actueel