Direct naar de inhoud.

Toekomst Bewonersraad

Op weg naar 2024 en verder

Nieuwe structuur & langere doorlooptijd

In de komende maanden wordt gewerkt aan een nieuwe structuur voor de organisatie van het programma Kracht van de Veenkoloniën. Vanuit het grotere programma Kans voor de Veenkoloniën, waar Kracht nog een onderdeel van is, wordt gekeken of we voor een langere periode dan medio 2023 aan middelen kunnen komen. Door de Coronapandemie zijn immers sommige activiteiten uitgesteld of zelfs niet doorgegaan. Op onze Inspiratieconferentie van 6 november jl heeft professor Jet Bussemaker, voorzitter van de gezaghebbende Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, daarbij nog eens extra voor gepleit dat gezondheidsbevorderende programma’s een langere doorlooptijd moeten krijgen, van bijvoorbeeld 15 jaar. Juist om te borgen wat er in gang gezet is, is dat nodig, stelde zij op basis van onderzoek.

Zelfstandige positie

In dat perspectief praat de Bewonersraad over de toekomst van Kracht van de Veenkoloniën en wordt er nu gewerkt aan een stappenplan. Bedoeling is dat er een meer zelfstandige positie van de Bewonersraad komt in de vorm van een aparte stichting. Deze stichting bestaat uit een aantal leden van de Bewonersraad en heeft tot doel om het programma Kracht van de Veenkoloniën verder voort te zetten, de behoefte eraan te onderzoeken en na een jaar te komen tot een vereniging of een coöperatie van Veenkoloniale bewonersorganisaties. In zoveel gemeenten in de Veenkoloniën zijn inwoners immers bezig met initiatieven rond nieuwe woonvormen, informele zorgprojecten, voedselbossen, energie opwekken, recreatieve plannen, strijden tegen eenzaamheid en gezondheidsprojecten. Kracht van de Veenkoloniën is een netwerk van ervaren bewonersinitiatieven en deskundigen. Zij helpen startende initiatiefnemers goed op weg om hun initiatieven te realiseren via coaching en het beleggen van themabijeenkomsten, workshops en trainingen.

Toekomstvisie

Kracht van de Veenkoloniën is niet afhankelijk van lokale subsidies van overheden en kan daardoor in het overleg met lokale en provinciale bestuurders en politici een onafhankelijke positie innemen om bewonersinitiatieven die streven naar meer zeggenschap en eigenaarschap te ondersteunen. Kracht van de Veenkoloniën kan en wil daarbij ook innovatieve oplossingen voor meer zeggenschap en eigenaarschap ontwikkelen en actiecampagnes opzetten die de onafhankelijke positie van bewonersinitiatieven versterken. 

Kracht van de Veenkoloniën is dus het platform van actieve bewoners, die elkaar met raad en daad terzijde kunnen staan bij het opzetten en verder uitbouwen van bewonersinitiatieven

De stichting, die binnenkort wordt opgericht, heeft tevens de opdracht om in het eerste jaar de behoefte, meerwaarde en noodzaak van het bewonersplatform in kaart te brengen. Pas daarna wordt een vereniging of coöperatie opgericht en zal gezocht worden naar (aanvullende) financieringsbronnen.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Terug naar actueel