Direct naar de inhoud.

Van wantrouwen naar vertrouwen

Terugblik Inspiratieconferentie

Van wantrouwen naar vertrouwen

Onder de titel Van wantrouwen naar vertrouwen vond op zaterdag 6 november 2021 in dorpshuis De Badde in Nieuw-Weerdinge de derde Bewoners Inspiratieconferentie plaats. Het werd een ruim twee uur durende bijeenkomst waar politici van negen verschillende politieke partijen uit zeven Veenkoloniale gemeenten met bewonersinitiatiefnemers in gesprek gingen. De centrale vraag was: Hoe kunnen bewonersinitiatieven meer ruimte en zeggenschap krijgen bij alles wat ze opzetten en doen?

Was jij niet bij de uitzending? Kijk de conferentie hier terug.

Openingsboodschap prof. dr. Jet Bussemaker

Na een stimulerende openingsboodschap van de voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving prof. dr. Jet Bussemaker, interviewde Niesco Dubbelboer (lid kernteam Kracht van de Veenkoloniën) dr. Annemieke Visser van het UMCG. Aan tafel spraken raadsleden, wethouders en lijsttrekkers over de kloof tussen de leefwereld van bewoners en de systeemwereld van de politiek en overheid.

Bewoners moeten meer positie krijgen

Ondanks dat politici als resultaat van de middag diverse acties hebben uitgezet bij hun achterban blijft de rode draad dat bewoners meer positie moeten krijgen in de Veenkoloniën, aldus Joke Bakker (voorzitter Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën). ‘Politici kunnen ambassadeur worden van Kracht van de Veenkoloniën en samen met ons de schouders eronder zetten’ zegt mevrouw Bakker. Karin Kalverboer (penvoerder van het programma KvdVK) geeft aan dat we bezig zijn met een onderscheidend programma, ook landelijk. Ga voor een volledig beeld naar onze website en lees het verslag.

Terug naar actueel