Direct naar de inhoud.

Project Klik en Tik schaft tablets aan om digitale vaardigheden te ontwikkelen

Project Klik en Tik schaft tablets aan om digitale vaardigheden te ontwikkelen

Nieuw en Oud Annerveen en Spijkerboor ontvangen een toekenning middels Kiem- en Zaaigeld

Uit gesprekken met dorpsouders, Dorpsbelangen en het Dorpsdagboek bleek behoefte om (beter) te leren omgaan met digitale apparatuur. Hierdoor kunnen inwoners zelfstandig mailen, appen, inloggen en surfen en wordt communicatie met (overheids)instanties makkelijker. In samenwerking met Biblionet Drenthe en Taalhuis Gieten organiseert Dorpsbelangen Oud en Nieuw Annerveen en Spijkerboor een laagdrempelige basiscursus computergebruik, Klik en Tik genaamd. Voor de aanschaf van de nodige tablets en werkboeken ontving de organisatie een toekenning van € 1.280,00 Kiem- en Zaaigeld namens de Kracht van de Veenkoloniën.

Het project Klik en Tik draagt bij aan de positieve gezondheid en eigenaarschap van inwoners uit de dorpen. Het project sluit aan bij de uitgangspunten van Kracht van de Veenkoloniën.

Zie hier het filmpje waarin Titia Fluks van Dorpsbelangen Nieuw en Oud Annerveen het project nader toegelicht.

Terug naar actueel