Direct naar de inhoud.

Programmaraad Toekomst van de Zorg

Vrijdag 15 december 2023 vond de Programmaraad van Kans voor de Veenkoloniën plaats in MFC de Drijscheer in Alteveer. Tijdens deze bijeenkomst werden ruim twintig deelnemers, bestaande uit bewonersinitiatieven, ervaringsdeskundigen, gemeenten, zorgverzekeraar, kennisinstellingen en het welzijnswerk, welkom geheten.

Op het middagprogramma stond de ‘Toekomst van de Zorg’, een actueel, urgent thema. Hoogleraar en wetenschappelijk adviseur van het programma ‘Kans voor de Veenkoloniën’ Gerjan Navis schetste een toekomstbeeld en gaf een weergave van wat nodig is om de zorg voor elkaar overeind te houden. Samen met Annemieke Visser, toegepast gezondheidsonderzoeker UMCG is gekeken naar hoe de leef- en systeemwereld dichter bij elkaar gebracht kan worden. Hans Berg, huisarts en grondlegger van Wedde dat ’t Lukt reflecteerde met deelnemers op de huidige ontwikkelingen in zorg en samenleving.

Er wordt teruggekeken op een waardevolle middag waarbij de blinde vlek in het beleid over gezondheid en zorg en het belang van inspraak van burgerinitiatieven uitgebreid aan de orde is gekomen. Ben je benieuwd naar het volledige verslag? Lees hieronder verder of klik op het PDF om het bestand te downloaden.

Terug naar actueel