Direct naar de inhoud.

Positief bericht van ZonMw

Positief bericht ZonMw

Subsidieaanvraag gehonoreerd

Eind december 2023 ontving Kracht van de Veenkoloniën positief bericht van ZonMw, de organisatie die namens VWS subsidies verstrekt. Kracht van de Veenkoloniën is bezig een brug te bouwen tussen de leef-en systeemwereld en wil alle bewoners in een gelijkwaardige positie brengen.

Als Netwerk van bewonersinitiatieven is er bij ZonMw een subsidieaanvraag ingediend bij het programma ‘Juiste zorg op de juiste plek’. Deze aanvraag met de titel “Met Kracht naar een gelijkwaardige positie” is positief beoordeeld en hiermee kan Kracht van de Veenkoloniën ook financieel door met de activiteiten.

In het voorstel gaat het om burgers en burgerinitiatieven in een gelijkwaardige positie te brengen bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het gaat hier om een cultuurverandering waarin de komende jaren, partijen uit de leef- en systeemwereld, samen gaan ontdekken hoe de werelden dichter bij elkaar te kunnen brengen en hoe er vorm gegeven kan worden aan die gelijkwaardige positie.  

Terug naar actueel