Direct naar de inhoud.

In de spotlight...

In de spotlight: Toine Fennis

Lid Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën

De Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën verbindt bewonersinitiatieven in het Veenkoloniale gebied van Drenthe en Groningen. Met themabijeenkomsten, Kiem- en Zaaigeld, een jaarlijkse bewonersconferentie en met concrete ondersteuning en adviezen helpen de initiatiefnemers elkaar. Ze worden daarbij ondersteund door een team van deskundigen.

Betrokken bewoner, Toine Fennis

Soms is er een mooie overlap en is de bewoner zelf net zo deskundig als de deskundige. En is de deskundige ook nog bewoner. Dat zien we in ieder geval bij één lid van de Bewonersraad: Toine Fennis uit Hoogezand. Van het begin af aan is hij betrokken bij het programma Kracht van de Veenkoloniën. Als raadslid voor D66 was hij al zeer betrokken bij het wel en wee in zijn gemeente Hoogezand-Sappemeer (nu: Midden-Groningen). Hij staat achter verschillende initiatieven in die gemeente.

MakersClub en RepairCafé

In 2014 startte hij met anderen MakersClub. Een groepje waarmee workshops worden georganiseerd “voor 21e -eeuwse vaardigheden”: o.a. het leren prototypen, het werken met microprocessors, electronica, 3D printers of lasersnijder en het bouwen van apps. Nu worden veel workshops opgezet in samenwerking met het E-lab van de bibliotheek. Op initiatief van- en samen met de Makersclub zijn er twee Innovatiefestivals georganiseerd, in 2017 met ca 1.200 bezoekers en in 2019 met ongeveer 1.800 bezoekers.
Daarnaast startte Toine in 2016 een RepairCafé in Hoogezand-Sappemeer met inmiddels 3 plekken waar je samen met ongeveer 12 vrijwilligers je dierbare kapotte spullen kunt repareren tegen materiaalkosten en een vrijwillige bijdrage. In Corona tijd zijn ze gesloten, maar voor individuele gevallen kunnen mensen het aan huis brengen.

Wat vind jij de belangrijkste rol van de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën?

Toine Fennis: “Officieel vind ik het invloed hebben op het beleid van het grotere programma Kans voor de Veenkoloniën het belangrijkste. Ik vind die invloed vrij minimaal, dat kan veel groter. Ik vraag me soms af of ze bij Kans wel door hebben wat bewonersinitiatieven kunnen? Ze moeten de regie meer overgeven en op basis van vertrouwen werken. Daarbij moeten ze de gemeenten ook veel strenger aanspreken op hoe zij met bewonersinitiatieven omgaan. Ook de Bewonersraad zelf moet duidelijker maken wat het programma Kracht van de Veenkoloniën kan betekenen voor een gemeente, juist op het gebied van bewonersbetrokkenheid. Laat gemeenten meer verantwoording afleggen: “Hoe hebben jullie de bewonersbetrokkenheid ingevuld bij positieve gezondheid en hoe wordt dat geborgd?” “Wat doen jullie als gemeente eigenlijk aan het versterken van bewonersinitiatieven?” Lijken me belangrijke vragen.”

Je loopt nu al een tijdje mee. Ben je ergens trots op?

Toine Fennis: “Ik denk dat ik trots kan zijn op de eigen kracht die er is.Ondanks of dankzij gaan veel initiatieven toch aan de slag, onvermoeibaar soms. Dat is knap. Er zijn pareltjes die niet of nauwelijks bekend zijn. Het delen van dit soort initiatieven kan beter. Ik vind het heel goed hoeveel bewonersinitiatieven doordraaien, tegen de stroom in. Voedselpark Slochteren is een mooi voorbeeld van dat het tot stand is gekomen na twee jaar trekken. Blijkbaar zijn er mensen die volhardend zijn en daar ben ik trots op. Dat geldt ook voor de Toverboom in Hoogezand. Een project om trots op te zijn omdat het er toch maar mooi is, sinds het idee was ingebracht tijdens een Inspiratiecafé in 2016.”

Voor de toekomst nog tips?

Toine Fennis: “Start coöperaties! Er komt straks best veel geld in het Groninger bevingsgebied los vanwege alle compensatie regelingen. Als je dat oppakt via een coöperatie sta je als bewoners veel sterker. Als je samenwerkt kun je zaken veel voordeliger aanpakken. Op het gebied van duurzame energie, maar ook in de zorg. Er zijn al dorpscoöperaties zoals in Meeden, die zich nu ook gaan bemoeien met de zorg. Heel mooi is dat.”

Terug naar actueel