Direct naar de inhoud.

Gesprek met kwartiermaker Henk Nijboer

Gesprek met kwartiermaker Henk Nijboer

Sociale agenda Groningen en Noord-Drenthe

Op vrijdag 21 december jl. had het bestuur een prettig en zeer constructief overleg met Henk Nijboer, de kwartiermaker van de sociale agenda Groningen en Noord-Drenthe. Sociale agenda is onderdeel van het brede welvaartsoffensief dat het kabinet aankondigde in Groningen en Noord-Drenthe. Het programma stelt de komende 30 jaar 3,5 miljard beschikbaar om de toekomst van de mensen in Groningen en Noord-Drenthe structureel te verbeteren. Het is de bedoeling dat de agenda bijdraagt aan verbetering van goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt, opleidingsaanbod, schooluitval, bestaanszekerheid en tevredenheid met het leven en ervaren gezondheid.

Woensdag 6 december jl. werd Henk Nijboer benoemd als kwartiermaker voor de sociale agenda. Alhoewel hij nadrukkelijk werkt voor de regio, krijgt hij een aanstelling bij zowel de gemeente Groningen als bij het Rijk (lees hier meer). Speerpunten die centraal staan in dit programma zijn: verbeteren van (mentale) gezondheid, vergroten van de leefbaarheid, kansen voor kinderen, jongeren en de volgende generatie, deelnemen aan werk en verminderen van armoede.

Met het bezoek van de kwartiermaker hoopt het bestuur van Kracht van de Veenkoloniën dat ze als vertegenwoordiging van talrijke bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën nauw betrokken wordt bij het opstellen van het plan dat eind 2024 klaar moet zijn. 

Terug naar actueel