Direct naar de inhoud.

Geboeid door de systeemwereld

Geboeid door de systeemwereld

De Bewonersraad organiseerde een workshop ‘Geboeid door de systeemwereld’ tijdens het Gezondheidsfestival HiNoord op 18 september in Veenhuizen. Deze workshop werd begeleid door bestuursleden Roelof Dilling, Piet Wolters en Toine Fennis. Ook Annemieke Visser, onderzoeker aan het UMCG leverde een bijdrage aan deze middag. Tijdens de workshop werd het belang van een onmisbare rol voor bewonersinitiatieven aan zorgtafels onder het voetlicht gebracht. Kracht van de Veenkoloniën vormt een beweging van bewonersinitiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen die op ons afkomen. Bewonersinitiatieven ondersteunen en vervangen namelijk voorzieningen die onder druk staan door bijvoorbeeld vergrijzing en een terugtredende overheid. Ook bieden zij de mogelijkheid om beleid passend te maken bij de lokale context. De grote druk op de zorg vraagt mede om oplossingen waar bewoners niet meer weg te denken zijn. Kracht van de Veenkoloniën pleit voor meer ‘oog voor de inwoner’ en de duurzame ontwikkelingen die zij in eigen dorp bewerkstelligen. Zonder bewoners en hun initiatieven komen we er niet, dat is het pleidooi op 18 september.

Meer informatie inzien over de workshop? Lees of download de powerpoint ‘Geboeid door de systeemwereld’ hieronder.

Terug naar actueel