Direct naar de inhoud.

Wat zien wij gebeuren in de Veenkoloniën?

Wat zien wij gebeuren in de Veenkoloniën?

Op 26 september en 3 oktober zijn er bijeenkomsten georganiseerd waarin de resultaten van het onderzoek van Aletta Jacobs School of Public werden besproken. Dit onderzoek, dat Aletta Jacobs School of Public deed in opdracht van Kans van de Veenkoloniën, gaf de verschuivingen in beeld op gebied van geboortezorg, armoede, jeugd, gezondheid, eenzaamheid en Inwonersparticipatie voor alle Veenkoloniale gemeenten. 

Op 26 september is dit voor de Groningse Veenkoloniale gemeenten besproken in de Drijscheer in Alteveer. Tijdens deze middag heeft Peter van Linschoten van Aletta Jacobs Schools of Public Health een toelichting gegeven op het onderzoek. Vervolgens heeft de zaal samen met Prof. dr. Gerjan Navis een aantal regionale resultaten gedeeld en besproken. Zo legden ze de relatie tussen werkgelegenheid en armoede en benadrukten ze het belang van informele zorg. 

Bij de gezellige bijeenkomst op 3 oktober in het Markehuis Grolloo zijn de cijfers voor de Drentse Veenkoloniale gemeenten geduid. In een volle zaal is er onder leiding van Prof. dr. Erik Buskens gekeken naar het algemene beeld en de meest opvallende resultaten. Hier werd onder meer besproken wat de verhuisbewegingen doen met de ontwikkelingen in de verschillende gemeenten en waarom het zo belangrijk is om in te zetten op bewoners initiatieven. 

Daarnaast heeft Martien Kroeze, projectleider van Goede Start ons op de beide bijeenkomsten meegenomen in de ontwikkelingen binnen de geboortezorg in de regio. Daarbij vertelde hij hoe belangrijk onder andere de aandacht voor GGZ problematiek is. 

Ter afsluiting van de bijeenkomsten is er met de aanwezige gemeenten afgesproken in vervolgdialoog te gaan over de onderzoeksgegevens om de cijfers verder te duiden om te kijken hoe we het Veenkoloniale gebied gezamenlijk nog beter kunnen ondersteunen. 

Terug naar actueel