Direct naar de inhoud.

Informatie Wresinski theatervoorstellingen in Groningen

Informatie Wresinski theatervoorstellingen in Groningen

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting is een multiculturele theatergroep van mensen in
armoede en theatermakers. Onze theaterproducties zijn gebaseerd op autobiografische
ervaringen van mensen in armoede en worden in eendrachtige samenwerking met
theatermakers gemaakt en uitgevoerd. Als ons gevraagd wordt naar onze motivatie om dit
theater te maken, komen wij uit bij het tv-programma “Het filosofisch kwintet”. Daarin werd
de dominante kijk op mens en samenleving van de afgelopen decennia als volgt omschreven:
‘Het zelfredzame, autonome individu in een meritocratische, maakbare samenleving, waarin
succes een keuze is en falen (armoede) eigen schuld’. Met ons theater willen wij aan dit
gedachtegoed een weerwoord bieden. Want het houdt in onze ervaring geen rekening met
mensen, ontkent de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het bestaan van armoede
en leidt tot repressief beleid t.a.v. mensen in armoede. Daarom maken wij theater dat het
onrecht van armoede zichtbaar en tastbaar maakt voor een breed publiek. Zo willen wij het
publiek sensibiliseren voor het leed dat armoede berokkent en inspireren zich aan te sluiten
in de strijd tegen armoede. Niet door voor mensen in armoede te denken en handelen maar
met en vanuit hen. Na de voorstellingen is er ruime gelegenheid voor gesprek en ontmoeting
tussen publiek en acteurs.

Onze nieuwste productie ‘Zie de mens’ is een pleidooi voor samenredzaamheid i.t.t.
zelfredzaamheid. Inhoudelijk is ze mede geïnspireerd door een uitspraak van Nelson Mandela:
Armoede is geen zaak van liefdadigheid, armoede is een zaak van rechtvaardigheid. Een
toeschouwer schreef na afloop van een voorstelling in ons gastenboek: “Fantastische
voorstelling!! Goed acteerwerk, creatief concept. En bovenal het thema Zie de mens. Een
hartverscheurende oproep om de systeemwereld ondergeschikt te maken aan de menselijke
maat.

Doelstelling
Actief bijdragen aan lokale samenredzaamheid is het hoofddoel. Op lokaal
niveau dragen wij met de voorstellingen actief bij aan dialoog, ontmoeting en samenwerking
tussen inwoners die ‘kansarm en kwetsbaar zijn’ en die ‘leven in armoede’ en ‘zij die lokaal
beleid maken en uitvoeren’. Beide maken deel uit van het publiek. Door actief met lokale
partners samen te werken, kunnen zij de dialoog en samenwerking na de voorstellingen
voortzetten en verschillende thema’s gezamenlijk oppakken. Zo dragen wij bij aan lokale
samenredzaamheid. En we bouwen ‘hangbruggen in de kloof’ tussen ‘overheid en
instanties’ en de ‘burger/inwoner om wie het gaat’.

Praktische zaken bij de organisatie van een voorstelling
Met een kerngroep van verschillende lokale organisaties, waaronder kerken en een welzijnsorganisatie hebben we de ambitie uitgesproken om 5 voorstellingen te realiseren in Oost Groningen, te weten in
Oldambt, Veendam, Stadskanaal, Pekela en Hoogezand. De praktische zaken die geadresseerd
moeten worden en die wij graag in gezamenlijkheid aanpakken, zijn: het vinden van de juiste
speelplek, de financiering en de pr.

Speelplek
We hebben een ruimte nodig van ten minste 16 meter breed, 20 meter lang en 4,5
meter hoog. Deze ruimte moet op de begane grond gelegen zijn en een geheel vlakke vloer
hebben. Tot op heden speelden wij in sporthallen, kerken, leegstaande fabrieken,
veemarkthallen, manege, aula’s van scholen. Deze ruimte bouwen wij met licht, geluid, video,
podia etc. om tot theater. [Enige uitleg. ‘Zie de mens’ heeft vanwege corona een bijzondere
zaalindeling (zie afbeelding in de bijlage). Ook al zou corona nu opeens verdwenen zijn, willen
wij aan deze zaalindeling vasthouden. Dit is omdat het publiek er zeer enthousiast over is en
wijzelf ook. De zaalindeling houdt in dat het publiek niet opeen gepakt op een tribune zit, maar
gelijkvloers is verdeeld over een groot oppervlak. Op die manier kunnen wij de toeschouwers
(desgewenst) op een onderlinge afstand van 1,5 meter plaatsen. Verspreid tussen het publiek
staan 9 kleine podia, voor elke acteur 1. Dit betekent dat het publiek omringt is door acteurs
en middenin de theatrale actie zit.]

Financiering
Wij hebben de voorstelling kunnen maken dankzij subsidies van o.m. het VSB
Fonds. Maar nu de voorstelling gespeeld gaat worden, moeten wij de kosten daarvan zien te
dekken door subsidies op lokaal en regionaal niveau, en, zo mogelijk, door bijdragen van onze
partners. Wij pakken dat op met één van onze lokale partners. Maar enige hulp kan nodig zijn.
Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een gemeentelijke subsidie. Dit is omdat gemeenten graag
zien dat een lokale instelling subsidie aanvraagt. De Wresinsksi Cultuur Stichting kan daar
overigens bij helpen, mocht dat gewenst zijn. We hebben in de loop der jaren ca. 675
voorstellingen gerealiseerd en hebben daardoor ruime ervaring met fondswerving. Zo kunnen
wij begrotingen maken, begeleidende brieven schrijven, aanvraagformulieren invullen etc.
Goede afstemming met de partners is hierin wel zeer gewenst.

PR
We hebben allerlei verschillende pr uitingen die ingezet kunnen worden, zowel digitaal als
hard copy. De kanalen die wij gewoonlijk gebruiken zijn lokale en regionale pers, intranet,
direct mail, websites, beamers, het uitdelen van enveloppen met uitnodigingsbrieven,
speciale uitnodigingen voor cliënten van b.v. voedselbanken, posters, flyers etc. Onze pr richt
zich op verschillende publieksgroepen: College van B&W, raadsleden en ambtenaren; mensen
in armoede; studenten social studies; kerkelijk betrokkenen; bestuurders, medewerkers,
vrijwilligers en cliënten van maatschappelijke instellingen (zorginstellingen, woningstichtingen
etc).

Terug naar actueel