Direct naar de inhoud.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Kracht van de Veenkoloniën

In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van betrokken contacten- of leden die hebben aangegeven interesse te hebben in informatie of ondersteuningsmiddelen van Kracht van de Veenkoloniën of aangesloten partnerorganisatie. We registreren: naam, adres, postcode en woonplaats. Telefoonnummer, mailadres en gekoppelde website behorend bij een aanverwant initiatief. Bankrekeningnummer verwerken wij alleen van leden om te kunnen factureren. Als we toegang hebben tot bestanden van onze klanten waar persoonsgegevens zichtbaar zijn, gaan we daar zorgvuldig mee om. We geven die gegevens nooit door aan derden zonder daar voorafgaand toestemming van desbetreffende te hebben gekregen. Gegevens gebruiken we alleen voor de doeleinden waarvoor we ze ter beschikking hebben gekregen. De toegang tot bestanden minimaliseren we zoveel mogelijk, maar is voor het beantwoorden van vragen soms noodzakelijk. 

Verwerking gegevens

Kracht van de Veenkoloniën verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: om contact op te nemen als dat nodig is; voor het voeren van bedrijfsadministratie; om betrokken contacten op de hoogte te houden van nieuws en bijeenkomsten; om indien daarvoor toestemming is verleend, uitwisseling mogelijk te maken tussen contacten.

Kracht van de Veenkoloniën bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor deze gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens bewaren we gedurende de duur van het project; en totdat de betrokkene zelf aangeeft dat zij/ hij geen interesse meer heeft op welke wijze dan ook verbonden te zijn aan Kracht van de Veenkoloniën. Bankrekeningnummers en factuurgegevens bewaren we zolang de persoon lid bij ons is en tenminste 7 jaar na het beëindigen van de laatste factuur om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen alleen persoonsgegevens aan derden, mits nadrukkelijk door alle partijen toestemming is verleend voor het volgende doeleinde: uitwisselen van contacten zodat onderling inspiratie opgedaan kan worden voor het opzetten van een nieuw initiatief; het delen van contacten op onze website, waarvan contacten hebben aangegeven dat zij met naam en toenaam genoemd willen worden bij bijbehorend initiatief. Een paar externe partners hebben toegang tot onze gegevens en de gegevens van onze leden, te weten: de BOKD, Vereniging Groninger Dorpen en Kans voor de Veenkoloniën. Deze organisaties zijn dan de verwerker van de persoonsgegevens waarvoor Kracht van de Veenkoloniën verantwoordelijk is. Met deze organisaties zijn nauwkeurige afspraken gemaakt over het delen van gegevens en waarom we dat doen. Deze organisaties zijn verplicht om tevens zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens als onze eigen organisatie. Kracht van de Veenkoloniën maakt gebruik van mailchimp, die toegang heeft tot een database van e-mailcontacten waarin naam en e-mail van personen zijn opgenomen.