Direct naar de inhoud.

Bewoners aan zet!

Stichting Leefvorm Jong&Oud

Wij zijn een inwonersinitiatief dat is ontstaan met het idee om mee te denken over de invulling van een voormalig verzorgingstehuis. Samen in gesprek gaan met de gemeente over het idee en de invulling hiervan dat wij als stichting hebben. Het streven is om inwoners, met name inwoners met dementie zo lang als mogelijk in het dorp te kunnen laten wonen. 

Een wijkgebouw waar jong en oud gezamenlijk zelfstandig kunnen wonen, omarmd door zorg om hen heen, senioren, maar ook jonge inwoners met een licht verstandelijke beperking, waardoor het gewenst is dat er enige bescherming om hen heen staat. 

Binnen dit initiatief is ook het Odensehuis Pekela ontstaan, waar inwoners met dementie en hun mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten in een huiskamerproject. Daarnaast wil Stichting Leefvorm J&O nadenken over en initiatieven ontplooien die een bijdrage leveren aan het leven van inwoners. Zo is ook het initiatief Muziek Vitamines ontstaan, een muziekmiddag waar mensen gezamenlijk met elkaar zingen en even alles van het dagelijkse leven kunnen vergeten en genieten van en met. Zingen levert een bijdrage binnen de gedachte van Positieve Gezondheid.