Direct naar de inhoud.

Bewoners aan zet!

Stichting de Toverboom

Stichting de Toverboom zet zich in voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders met een grote afstand tot de maatschappij. Middels diverse projecten beoogt de stichting deze afstand te verkleinen. De stichting werkt samen met: Gemeente Midden-Groningen, Sociaal-Team Kwartier Zorg en Welzijn, het armoede pact, scholen en andere maatschappelijke organisaties wanneer dit gewenst is. De stichting heeft een aantal kernactiviteiten te benoemen: Second home: Bijzondere naschoolse dagbesteding, Sinterklaas en Zomerkamp (voor moeders door moeders) en Samen eten samen koken. Tevens biedt de stichting intensieve coaching in de thuissituatie om te voorkomen dat er overgegaan moet worden tot een kinderbeschermingsmaatregel. De stichting ondersteunt ouders die gebrouilleerd zijn geraakt met de Gecertificeerde Instellingen of andere instanties die zich bezig houden met zorg voor jeugd. De stichting maakt zo een vertaalslag tussen systeem en leefwereld. Middels ondersteuning van Kracht van de Veenkoloniën is dit initiatief doorgegroeid naar een algemene voorliggende voorziening. Tevens is de stichting lid van de bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën en hebben zij zich gecommitteerd om informatie en kennis te delen met andere startende initiatieven.