Direct naar de inhoud.

Bewoners aan zet!

Plaatselijk Belang Buinerveen/Nieuw-Buinen west

Nadat een werkgroep uit het dorp gelden ontving voor het ontwikkelen van een speeltuinplan, konden de plannen voor een nieuwe speeltuin in het dorp na meer dan 10 jaar eindelijk worden gerealiseerd. In september 2023 opende het dorp met trots haar speeltuininitiatief ‘De speeltuin Klimwereld’. Sindsdien maakt de jeugd het het dorp gebruik van de speeltoestellen, waaronder een kabelbaan. Daarnaast beschikt het dorp over een gemeentelijk veldje in beheer van het dorp, waar fruitbomen en bessenstruiken staan.

Met de Optrommelactie in het najaar van 2022 heeft het dorp huis aan huis gegevens opgehaald, waarin wensen van inwoners breed werden geïnventariseerd. 78% van de formulieren zijn ingevuld en weer opgehaald door contact dichtbij, vanuit de buurt. Inmiddels wordt door diverse werkgroepen gewerkt aan o.a. thema’s als wonen, energie en verkeer. Een nieuw project is de ‘proeftuin Wonen en Zorg’ in Buinerveen/Nieuw-Buinen west. Samen met Plaatselijk Belang verkent de werkgroep Wonen de woonbehoefte in Buinerveen/ Nieuw-Buinen west. Op 28 november 2023 werd een presentatie van de uitkomsten van de enquête woonbehoefte in het dorp georganiseerd. Er zijn plannen voor een wonen- met zorglocatie. De totstandbrenging van een nieuw MFC met daarin twee scholen, twee kinderopvangorganisaties en een sportvoorziening in de Hoofdstraat Buinerveen/ Zuiderdiep Nieuw-Buinen biedt met de vrijgekomen locatie kansen voor realisatie van de woonplannen.
Tevens heeft de werkgroep Energie verschillende acties opgezet: Fixteam vanuit de Provincie Drenthe heeft aanpassingen op het gebied van duurzaamheid bij woningen gerealiseerd, samenwerking met het Waterstofproject van Avitec-Solarfields, energieavond met presentatie van DrentsEnergieLoket en bedrijven op het gebied van isolatie. Ook de energiecoaches en Natuur en Milieu Federatie Drenthe ondersteunen de werkgroep.

Meer lezen over de ideeën die zijn verzameld door middel van de Optrommelactie? Lees meer hierover in deze link.