Direct naar de inhoud.

Bewoners aan zet!

Nei Noaberschap Gees-Zwinderen

Naoberschap in kleine dorpen als Gees en Zwinderen bestaat gelukkig nog. Toch is het vragen en bieden van hulp niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger, onder andere omdat de overheid veel taken heeft overgenomen die men vroeger onderling regelde. Door veranderingen in de zorg wordt dit weer meer van ons verwacht. Mensen die hulp nodig hebben zullen vaker een beroep moeten doen op familie, buren of anderen uit hun omgeving. Daarom is in 2016 de ‘Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees’ opgericht. In 2020 heeft Zwinderen zich daarbij aangesloten.

Doelstelling en vrijwilligers

Het doel van Nei Naoberschap is dat iedereen die dat wil zo lang mogelijk zelfstandig in het eigen dorp kan blijven wonen. Als daarbij hulp nodig is kan een beroep worden gedaan op Nei Naoberschap. Ruim 150 vrijwilligers in Gees en Zwinderen staan klaar om deze ‘naoberhulp’ te realiseren. De vrijwilligers bepalen zelf voor welke vragen zij inzetbaar zijn. Het bestuur verzorgt de koppeling tussen de hulpvrager en de vrijwilliger. De hulp of ondersteuning kan bestaan uit:

  • Vervoer/begeleiding bij bezoek arts, ziekenhuis enz. 
  • Klusjes in en rond huis en tuin
  • Ondersteuning mantelzorgers 
  • Bezoek van een vrijwilliger
  • Boodschappen/medicijnen halen bij ziekte
  • Hulp bij computergebruik of -problemen
  • Verzorging huisdieren 
  • Iets ondernemen met inwoners met beperkte mogelijkheden
  • ….. iets anders wat past bij Naoberschap

Samenwerking

Om de onderlinge verbondenheid te stimuleren werken onder de naam ‘Gees Verbindt’ Nei Naoberschap, de Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Hervormde Kerk samen op het gebied van ontmoetings-, recreatieve- en culturele activiteiten voor de dorpsbewoners. Daarnaast zijn de thuiszorg en het gezondheidscentrum belangrijke samenwerkingspartners. 

Inspiratie?

De gemeente Coevorden heeft samen met Nei Naoberschap Gees een inspiratieboekje over het project gemaakt en samen met Nei Naoberschap Gees-Zwinderen en Nei Naoberschap Dalen een filmpje.