Direct naar de inhoud.

Bewoners aan zet!

Nei Naoberschap Dalen

Waar gaat het om bij Naoberschap?

Dalen is een dorp in de gemeente Coevorden waar het verenigingsleven en het omzien naar elkaar belangrijke dragers zijn van het dorpsleven. Inwoners van Dalen wonen langer zelfstandig. Dit houdt in dat er meer hulpvragen om de hoek komen kijken die niet altijd door professionals ingevuld kunnen worden. In Dalen is de afstand tot veel voorzieningen groter geworden. Omzien naar elkaar wordt daarom steeds belangrijker als het gaat om kleinere hulpvragen waarin professionals niet kunnen voorzien. Nei Naoberschap Dalen wil ervoor zorgen dat juist die kleinere hulpvragen gehoord worden en door de inzet van vrijwilligers, inwoners van Dalen, worden opgepakt. Kort samengevat ‘Met elkaar voor elkaar’.

Hoe pakten we het aan

De projectgroep ‘Nei Naoberschap Dalen is ontstaan vanuit een initiatief binnen Dorpsbelangen Dalen, een initiatief dat voor het eerste deel was belegd bij een werkgroep ‘Zorg voor elkaar’. De werkzaamheden van deze werkgroep resulteerden in: het maken van een overzicht hoe inwoners hun weg in zorgland kunnen vinden, het signaleren van eenzaamheid, het ontstaan van het initiatief ‘Bakkie Troost’. Het initiatief wordt door de gemeente Coevorden en Dorpsbelangen Dalen gedragen en ondersteund.

Wat doet Nei Naoberschap Dalen (greep)

Hulp bij vervoer naar arts, ziekenhuis, kapper, bijeenkomsten etc, klusjes in huis en tuin, boodschappen halen bij ziekte, hulp bij gebruik computer, telefoon en tablet, hulp bij het maken van huiswerk, ondersteuning bij maaltijdvoorziening, kleine huishoudelijke (nood) klusjes (bv. een defecte lamp vervangen). Dalen is vooral trots dat ze erin zijn geslaagd om ondanks sterk beperkende omstandigheden door Covid toch veel vrijwilligers te werven en daardoor in staat waren om in een behoorlijk aantal hulpvragen met structurele of incidentele hulp naar tevredenheid van betrokken inwoners te voorzien.