Direct naar de inhoud.

Bewoners aan zet!

Dorpsbelevingsonderzoek en burendag

De Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen organiseertjaarlijks vele initiatieven in het dorp. De vereniging werd opgerichtin 2008 en telt ongeveer 550 leden. In het dorp wonen bijna 5.000 inwoners

Nieuw-Buinen op positief op de kaart
De initiatieven die de vereniging voor het dorp organiseert hebben als doel om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen en te behouden. Het bestuur werkt er hard aan om Nieuw-Buinen op een positieve manier op de kaart te zetten en zet zich voor het belang van het dorp. De onderwerpen die aandacht krijgen in Nieuw-Buinen gaan over leefbaarheid, duurzaamheid, krimpaanpak en dorpsvisies. Zo wordt er in het dorp feest gevierd tijdens Landelijke Burendag en is er jaarlijks een erfgoedwinkeldag en oudejaarsbijeenkomst met dorpsgenoten en worden door de inwoners zelf wijkschouwen georganiseerd. In 2023 viert NieuwBuinen haar 200-jarig bestaan. Dit is een prachtige gelegenheid voor een fantastisch dorpsfeest

Dorpsbelevingsonderzoek
In samenwerking met de BOKD en de gemeente Borger-Odoorn hebben de inwoners van Nieuw-Buinen een dorpsbelevingsonderzoek gehouden. Dit heeft de inwoners zicht gegeven op wat belangrijk is voor het dorp. De plannen zijn er om vanuit hier nieuwe initiatieven en doelen te