Direct naar de inhoud.

Ontmoeten en Bewegen Steenwijksmoer

Het initiatief vergroot leefbaarheid

Ontmoeten en Bewegen in Steenwijksmoer is een voorbeeldproject binnen de Veenkoloniën. 
Het project “Ontmoeten en Bewegen Steenwijksmoer” is een initiatief van Plaatselijk Belang Steenwijksmoer en Stichting Dorpshuis “De Schalm”. Een paar jaar geleden had het dorpshuis plannen voor verduurzaming en Plaatselijk Belang maakte zich sterk om van het verwaarloosde tennisterrein een dorpsparkje te maken met diverse bewegingsmogelijkheden. 

Het dorpshuis heeft naast de kroeg, snackbar en diverse zaaltjes ook een gymzaal en kleedkamers. De gymzaal kon volgens Plaatselijk Belang en Stichting Dorpshuis ook in gebruik genomen worden voor beweegactiviteiten, evenals het sportpark en het dorpsparkje. Door de grotere omvang van gecreëerde beweegruimte zagen de initiatiefnemers mogelijkheden om het plan voor een beweegtuin te realiseren. Zodoende werd het project “Ontmoeten en Bewegen in Steenwijksmoer” geboren. De initiatiefnemers kregen het financieel rond via fondsenwerving. Een tiental fondsen werden bereid gevonden om een bedrag te doneren en Leader, een Europees fonds voor vitaal platteland doneerde € 150.000, -. Door eigen geld aan toe te voegen en dankzij de inzet van vrijwilligers en verenigingen is het de initiatiefnemers gelukt om het project op poten te zetten. De leefbaarheid van Steenwijksmoer als dorp is hiermee vergroot.

Dorpspark

Samen met inwoners en verenigingen van Steenwijksmoer zijn ideeën verzameld om het verwaarloosde tennisterrein aan te pakken. Deze ideeën hebben geleid tot een prachtig beweeg en ontmoetingspark. Op het multifunctionele veld kunnen nu 6 verschillende sporten beoefend worden en met het calisthenics toestel en de bootcamp elementen is het beweegpark compleet. Ook komt er een boomgaard bij het terrein, zodat mensen naast sportmogelijkheden een plek vinden om een rondje te wandelen.