Direct naar de inhoud.

Bewoners aan zet!

Emmerhout Leefplezier

Het initiatief maakt deel uit van M&Gezond

M&GEZOND is een programma van de gemeente Emmen en zet in op voorlichting en preventie. Dat doet zij op plaatsen waar kwetsbare inwoners en/of mogelijke gezondheidsrisico’s zijn met als uitgangspunt Positieve Gezondheid. M&GEZOND werkt samen met diverse gemeentelijke en externe partners zoals huisarts, onderwijs, gebiedscoördinatoren, buurtsport- en seniorencoaches, GGD en de Leefstijlstraat. Het doel van M&GEZOND is om de gezondheid in brede zin te verbeteren en vooral gezondheidsverschillen tussen groepen van mensen aan te pakken. M&GEZOND maakt deel uit van een overheidsprogramma (Gezond in de stad) en wil inwoners aanmoedigen en uitdagen met ideeën te komen die hun woonomgeving, hun wijk, dorp of buurt gezonder maakt en om hierin zelf een actieve rol te spelen. 

Emmerhout Leefplezier

Emmerhout Leefplezier wil, in navolging van Nw. Weerdinge Gezond, onder de vlag van M&GEZOND positieve gezondheid in brede zin bevorderen van de inwoners van de wijk Emmerhout. Het initiatief sluit aan bij bestaande initiatieven zoals het sportplein Emmerhout, activiteiten in De Wilker, wandelgroepen en activiteiten van Diensten Centrum Ouderen, de sprokkel, de beweegtuin, het freerunparkje en bestaande ideeën over een duurzamere leefomgeving. Om dit alles mogelijk te maken is een voorlopige werkgroep Emmerhout Leefplezier opgericht van mensen met expertise op het gebied van bewegen (waaronder de buursportcoaches en hun stagiaires, een yogadocent, de oprichtster Sportplein), gezond eten, sociale activiteiten en activiteiten en gezondheid in en rondom het huis. Ondersteuning aan de werkgroep vindt plaats vanuit het Sportakkoord Emmen Beweegt, burgerbegroting en Emmen Gezond. Eén van de werkgroep leden van Emmerhout Leefplezier is tevens lid van de Bewonersraad van Kracht van de Veenkoloniën.