Direct naar de inhoud.

Bewoners aan zet!

Burgerbegroting in Emmerhout

Initiatiefnemers pakken de draad weer op

Emmerhout/ Emmen werkt sinds 2017 met de Burgerbegroting. Door de Burgerbegroting kunnen allerlei bewonersinitiatieven uitgevoerd worden. Door de gemeente werd er jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. Helaas is dit in 2021 gestopt omdat de gemeente het financieel lastig had. Maar ook door COVID-19 werd er daarom in 2021 geen burgerbegroting georganiseerd. In 2022 pakten de initiatiefnemers de draad weer op, ondanks dat de gemeente geen budget beschikbaar stelt. Omdat niet alle beschikbare budgetten van de afgelopen jaren al ingezet of gebruikt is, kan het initiatief zeker nog twee jaar door.

Wat is een burgerbegroting?

Het principe van de burgerbegroting is eenvoudig. Bewoners komen met plannen en ideeën om de wijk groener, socialer, veiliger, mooier etc. te maken. Deze plannen worden gepresenteerd en toegelicht tijdens een bewonersavond. Bij deze presentatie wordt duidelijk gemaakt hoe ze het plan gaan uitvoeren, wie hen daarbij gaat helpen, wat ze zelf gaan doen en ook hoeveel geld ze hiervoor nodig hebben. Omdat het beschikbare budget niet voldoende is om alle plannen uit te voeren moeten er keuzes worden gemaakt.

Dit gebeurt op een bewonersavond waar alle bewoners, jong en oud, voor uitgenodigd worden. In een spelvorm en met behulp van fiches wordt bepaald welke plannen geld uit de burgerbegroting krijgen om uitgevoerd te worden. Het motto van de Burgerbegroting is ‘Emmerhout het is jouw wijk, jij mag het zeggen!’