Direct naar de inhoud.

Basisinkomen

Basisinkomen

Impuls voor positieve gezondheid Veenkoloniën?

Al sinds vele jaren wordt de discussie gevoerd om het basisinkomen in te voeren. Wat is dat eigenlijk? En zou het helpen voor mensen in de Veenkoloniën?
Het basisidee is eenvoudig. Iedereen krijgt maandelijks een bedrag van zeg € 1.000 van de overheid. Hier staat geen tegenprestatie tegenover. Het idee is dat mensen zelf kunnen bepalen of ze daarnaast willen werken om meer geld te verdienen of liever iets anders doen. Dat ‘iets’ kan van alles zijn. Vrijwilligerswerk doen, kinderen verzorgen, studeren, mantelzorg, kunst maken, op adem komen. Dat geld krijg je zonder dat er een verplichting tegenover staat.

Meer eenvoud binnen de bureaucratie

Door het basisinkomen vallen alle andere uitkeringen weg en daarmee ook de ingewikkelde manier om te bepalen wie op welke uitkering recht heeft.  Ook vallen veel toeslagen weg. In Nederland kennen we een enorme grote bureaucratie die dat allemaal regelt. Dat wordt allemaal een stuk eenvoudiger. We stoppen ook met de controle of een uitkering wel terecht is en of er niet mee gesjoemeld wordt. Maar krijgt iedereen die € 1000? Ja, dat is wel de bedoeling, ook mensen die het helemaal niet nodig hebben. Het is net als bij de AOW en de kinderbijslag, dat krijgt ook iedereen, ook iemand die heel rijk is.

Geluid van de tegenstanders

Bij een basisinkomen mag je net zoveel er bovenop verdienen als je wilt, maar mensen die dat minder goed kunnen hebben dan in ieder geval een basis. Tegenstanders zijn bang dat heel veel mensen niet zullen gaan werken, lui worden of dat ze met vijf mensen in een huis gaan wonen en dan ‘te gemakkelijk’ geld krijgen. Maar voorstanders zeggen dat het ervoor zorgt dat veel meer mensen werk gaan doen dat ze graag doen.  En het is vooral goed voor de groep mensen die moeilijk of niet aan een baan komt en veel stress heeft.
Uit vele experimenten over de hele wereld blijkt dat het basisinkomen de zorgkosten doet afnemen. Mensen ervaren veel minder stress en leven gezonder. 

Ervaringen met basisinkomen in Nederland

Naast onderzoeken in het buitenland worden er ook in Nederland ervaringen opgedaan met het basisinkomen. Denise Harleman van Collectief Kapitaal heeft voor een groep mensen die in armoede leven, geregeld dat ze een jaar lang € 1.000 per maand krijgen. Zonder tegenprestatie, zonder uit te leggen waar ze het aan besteden, zonder controle. Het enige is dat ze na een tijd moesten aangeven of er iets in hun situatie veranderd was. Hieruit bleek  dat het positief uitpakt voor de gezondheid van de deelnemers. Denise Harleman: “De deelnemers hadden minder suïcidale gedachten, minder stress en meer rust om te focussen op andere aspecten in het leven dan geld. De manier waarop het geld is besteed, heeft sommige mensen uit hun isolement getrokken.”

Wat doet Kracht van de Veenkoloniën?

In de komende periode gaan we vanuit Kracht van de Veenkoloniën in gesprek met de nieuwe bestuurders van de 11 gemeenten van de Veenkoloniën. Wij zijn benieuwd of zij open staan voor het uitproberen van het basisinkomen. Te beginnen met hun inwoners die in armoede leven.

Meer lezen over het basisinkomen? Ga naar www.collectiefkapitaal.nl  of www.basisinkomen.nl.

Terug naar actueel